Control de temperatura - True
2.065.700 2.065.700 2065700.0 COP
Thermometer - True
2.844.705 2.844.705 2844705.0 COP
Switch def term 37t23 freezer True
664.146 664.146 664146.0 COP
Roller bearing asm True
343.736 343.736 343736.0 COP
Relay 9660c + 182 3arr12pm22 True
223.185 223.185 223185.0 COP
Gasket tssu/tuc/twt 27 wide True
601.468 601.468 601468.0 COP
Gasket tssu/tuc/twt 60 blk True
601.468 601.468 601468.0 COP
Gasket tpp 67/93 blk True
601.468 601.468 601468.0 COP
Blade fan fs775cw33p True
299.798 299.798 299798.0 COP